Naptár

April 2014
M T W T F S S
« Jan    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Pályázat a mikro-. kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtő beruházásra- NFA-2014- KKV

Pályázat a mikro-. kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtő beruházásra

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal pályázatot hirdet, munkahelyteremtés megsegítésére, és a munkahelymegtartások ösztönzésére, 13 milliárd forintos keret áll a rendelkezésére,, számításai szerint ebből az összegből sikerül legalább 1100- 1200 mikro és KKV vállalkozás számára 6500 munkahelyet teremteni és még 12 ezer munkahelyet megőrizni. A támogatható beruházások a pályázati útmutatóban szerepelnek.

A pályázat beadásának határideje 2014 február 14.
A pályázat kódjele: NFA-2014- KKV
A pályázat kerete: 13 milliárd forint
Fontos információ, hogy a pályázaton szerepeltetett beruházást 2014 november 30-ig be kell fejezni.

A pályázat főbb célkitűzései:
– térségi felzárkóztatás
– a területi különbségek csökkentése,
– a mikro- és KKV-k megerősítésével, a helyi gazdaságok megerősítése,
– a KKV-k piaci pozícióinak a bővítése,
– a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása
– új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása.

A pályázati felhívás valamint a pályázati útmutató mellékletei tartalmazzák együttesen a pályázathoz kötelezően csatolandó és beküldendő dokumentumokat, valamint az összes információt, amelyek szükségesek a pályázat elkészítéséhez és a pályázat részletes feltételeit, ezek elérhetőek a kormányzat portálján a http://www.kormany.hu portálon.

Valamint NFSZ nfsz.munka.hu vagy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal http://www.munka.hu oldalakon.

Azok számára, akik valamilyen oknál fogva nem tudják letölteni a pályázati anyagot lehetőségük van személyes kérés után a területileg illetékes munkaügyi központban vagy járási munkaügyi kirendeltségen személyesen átvenni.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), külön-külön, zárt küldeményben, tartalomjegyzékkel ellátva, a lapokat lefűzve, áttekinthető formában kell benyújtani. Nagyon fontos, hogy az útmutatóban rögzített formai előírásoknak megfelelően, csak magyar nyelven, az útmutató mellékleteiben szereplő szempontokat alapul véve, kizárólag csak a pályázati dokumentációban szereplő adatlapok kitöltésével kell benyújtani, egyidejűleg csatolni kell az útmutató mellékleteiben található minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentációt. A pályázat tartalmát kivéve a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok CD elektronikus adathordozón – word és excel formátum alkalmazásával – is kötelező benyújtani.

A pályázatot kimondottan az alábbiak szerint lehet benyújtani:
- könyvelt postai küldeményként,
- Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével
- a pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére szükséges eljuttatni
-2014 február 14-ig
- fontos, hogy a munkaügyi központok címjegyzéke a pályázati útmutató 12-13. oldalán található.
- a feladás időpontjának csak a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolt – postára adás bélyegzőjének dátuma fogadható el.

Nagyon fontos a fenti feladási követelmények beadása, mert ellenkező esetben nem szabályos a beérkezés és így nem kerülhet elbírálás alá.

A pályázati felhívás, az útmutató és mellékletei, az adatlapok, a nyilatkozatok és dokumentumok együttesen tartalmazzák a pályázat benyújtásához a szükséges összes követelményt, feltételt és egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek!

http://www.afsz.hu

MFB vállalkozásfinanszírozási program

MFB VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI PROGRAM

A Magyar Fejlesztési Bank vállalkozásfinanszírozási programja által a mikro-, kis- és középvállalkozások kedvezményes kamatozású hitelhez juthatnak, amennyiben a kölcsönt a

· foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez,

· innovációs képességének és beszállítói tevékenységének erősítéséhez,

· környezetvédelmi, vidékfejlesztési és egészségügyi célú beruházásaihoz,

· fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, kiegészítő forrás biztosításának céljából igénylik.

A hitel segítségével erősíthető a vállalkozás piaci pozíciója, illetve előrehozható a vállalkozás fejlesztésével kapcsolatos tervek megvalósítása úgy, hogy kedvező, euró alapú hitelkamattal, árfolyamkockázat nélkül juthat éven túli, forint beruházási hitelhez.

A program keretében hitelben részesülhet:

· a 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozás;

· kritériumoknak megfelelő, valamint KKV-nak nem minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozások, amelyek egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet;

· az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fióktelephellyel rendelkező vállalkozás fióktelepe, amennyiben azok megfelelnek a termék feltételrendszerének.

A programon belül nyújtható hitel összege legalább 5 millió forint, legfeljebb 3 milliárd forint lehet. A futamidő egy évtől maximum 15 évig terjedhet, a rendelkezésre tartási időszak
a szerződés kötésétől számítva 3 év lehet. A törlesztésmentes időszak, az ún. türelmi idő a szerződéskötéstől számítva legfeljebb 3 év lehet. A tőketörlesztés a türelmi időt követően negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben esedékes. A hitel kamata 3 havi EURIBOR + RKV* , erre legfeljebb 3,5 százalék/év kamatfelár tehető, melyet a hiteligénylő minősítésétől függően a bank állapít meg. Kezelési költséget ugyan nem számolnak fel a hitel folyósítását követően, azonban van néhány költség, amellyel számolni kell.

1. Folyósítási jutalék: egyszeri díj , legfeljebb 1 százalék a hitelkeret összege után számítva, amely az első folyósításkor kerül felszámításra.

2. Módosítási díj: egyszeri díj, de legfeljebb a fennálló tőketartozás 1 százaléka és maximum egymillió forint.

3. Hitelvizsgálati díj: szintén egyszeri díj legfeljebb a hitelösszeg1 százaléka, de maximum egymillió forint.

4. Rendelkezésre tartási jutalék: a ki nem használt hitelkeret után felszámított évi 0,4 százalék, naptári negyedévente esedékes.

5. Előtörlesztési díj: a bank aktuális „Kondíciós lista vállalati ügyfelek és az önkormányzatok részére” dokumentumban meghatározottak szerint.

Az Új Széchenyi Tervhez közvetlenül kapcsolódó fejlesztési célok a következőek lehetnek.

· Gyógyító Magyarország

· Zöldgazdaság – fejlesztés

· Otthonteremtés

· Vállalkozásfejlesztés

· Innovációs beruházási célok

· Foglalkoztatás növelése

· Egyéb finanszírozási célok:

· Általános beruházási célok

· Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok

· Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok

· Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási célok

· Vidékfejlesztés

A program keretében hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig van lehetőség.

A hitelprogram további részletei megtalálhatóak az MFB Zrt. honlapján:

https://www.mfb.hu/.

K&H Lánchíd vállalkozói folyószámlahitel

K&H Lánchíd folyószámlahitel

 

A folyószámlahitelek felvételéhez általában nem szükséges sem ingatlan, sem pedig bármilyen más fedezet: azaz a bank azért ad kölcsönt, mert munkabérünket, vagy egyéb rendszeres jövedelmünket oda érkeztetjük. Cserében a jövedelmünk bizonyos százalékát hitelkeretként kaphatjuk meg. A folyószámlahiteleket elsősorban a váratlan kiadások fedezésére szokták általában fordítani. Igénylése nagyon egyszerű és kényelmes: csak egyszer kell igényelni, ezt követően bármikor felhasználható. Természetesen hasonló jellemzők érvényesek akkor is, ha a folyószámlahitelt nem magánszemély, hanem vállalkozás veszi igénybe.

A K&H Bank által nyújtott Lánchíd folyószámlahitelt vállalkozások számára kínálják a váratlanul felmerülő eseti kiadások fedezéséhez, valamint a likviditási nehézségek áthidalásához.

Lánchíd folyószámlahitel legfontosabb jellemzői:

·         a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80 százalékos készfizető kezességvállalása mellett nyújtja a pénzintézet;

·         a vállalkozás tárgyi fedezet nélkül is igényelheti;

·         a keretösszeg a nettó árbevétel legfeljebb 25 százalékáig terjedhet;

·         a maximális keretösszeg 25 millió forint lehet;

·         rugalmas, igényekhez alkalmazkodó szerkezetű.

 

Ha a hitelfelvétel szóba kerül, az egyik legfontosabb kérdés, hogy mekkora összegre van szükség, és, hogy a bank fog-e adni annyit. A Lánchíd folyószámlahitel esetében ez vállalkozásonként más és más összeg lehet, mivel az adott igénylő nettó árbevételének negyedéig biztosít hitelt a vállalkozás számára, mely nem csupán 1 millió forintonként emelkedhet, hanem tetszőlegesen, a legfelső határa pedig 25 millió forint lehet, azaz folyószámlahitelként legfeljebb ezt az összeget folyósítja a bank. Bár egy folyószámlahitel esetében nem is nagyon beszélhetünk klasszikus folyósításról, mivel itt a hitel felvétele azt jelenti, hogy a vállalkozói bankszámla egyenlege negatív lehet a keret összegéig. A folyószámlahitel egyik nagy előnye, hogy a szerződés megkötését követően már nem igényel különösebb adminisztrációt az ügyfél részéről, azaz lehívása és visszafizetése automatikus, bármikor szabadon igénybe vehető. Amennyiben szükséges a hitelkeret aktuális kihasználtságát a K&H vállalkozói mobilinfo szolgáltatással, illetve a K&H vállalkozói e-bank segítségével folyamatosan nyomon lehet követni, ehhez azonban ezeket a szolgáltatásokat szükséges igényelni.

Már szó esett arról, hogy  a K&H Lánchíd folyószámlahitelhez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása kapcsolódik, amelynek segítségével nagyban csökkenthető a fedezetigény. Ez azt jelenti, hogy a cég minősítésétől függően akár szükségtelenné is válhat a tárgyi fedezet (a Garantiqa kezességvállalásának további feltételei vannak).

A K&H Lánchíd folyószámlahitelt nem igényelheti bármelyik vállalkozás: olyan belföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók vehetik igénybe, akik nem állnak csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt, illetve nincs lejárt köztartozásuk sem.

Bár a folyószámlahitel egyszerű és gyors ügyintézéssel kapcsolható össze, a vállalkozások esetében azonban valamivel több dokumentum beszerzésére lehet szükség, mint egy magánszemély esetében. a hitel elbírálását minden esetben hitelképesség-vizsgálat előzi meg. A K&H bankfiókok között azonban nincs területi megosztás, azaz bármely bankfióknál is igényelhető a Lánchíd folyószámlahitel.

Budapest Bank üzletélénkítő és folyószámlahitel

Budapest Bank üzletélénkítő és folyószámlahitel

 

Nemcsak a lakosság, hanem a vállalkozások sem szívesen vesznek fel kölcsönt az utóbbi években. Különösen a kisvállalkozások esetében jellemző ez a tendencia, mivel a gazdasági válság jobban megviselte őket, mint a nagyobb cégeket. Legfőképpen egyébként azok a vállalkozások jártak rosszul, amelyek csupán néhány – akár egy-két – megrendelőre . . . → Tovább: Budapest Bank üzletélénkítő és folyószámlahitel

Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel 2013

Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel 2013

A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitellel elősegítik a kis- és középvállalkozások által elnyert európai uniós forrásokhoz történő gyorsabb hozzájutást, arra szolgál, hogy az utólagos finanszírozású pályázatok esetében a pályázati célok gyorsabban elérhetőek legyenek, így a vállalkozás hamarabb hozzájuthat a támogatás összegéhez. A Támogatást Megelőlegező Hitel tulajdonképpen egy állami támogatás mellett . . . → Tovább: Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel 2013

Agrár Széchenyi Kártya

Agrár Széchenyi Kártya:

Az Agrár Széchenyi Kártya keretein belül nyújtandó kedvezményes hitelekhez a magyar állam kamat- és kezességi díjtámogatást biztosít, a hitelt az alábbi vállalkozások igényelhetik: 1. egyéni vállalkozó, 2. egyéni cég, 3. családi gazdálkodó, 4. gazdasági társaság, 5. szövetkezet, 6. adószámmal rendelkező mezőgazdasági őstermelő, 7. erdőbirtokossági társulat.

Az Agrár Széchenyi Kártya a pénzügyi . . . → Tovább: Agrár Széchenyi Kártya

KKV mikrohitel Budapesten

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Mikrohitel Program

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Mikrohitel Programja két célt kíván elsődlegesen elérni: egyrészt a kisvállalkozások pénzügyei vonatkozásában akar segíteni olyan területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni; illetve el kívánják érni, hogy ezek a vállalkozások mihamarább a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

A programban való részvételhez . . . → Tovább: KKV mikrohitel Budapesten

MNB kedvezményes vállalkozói hitel pillérei

MNB kedvezményes vállalkozói hitel:

Amint arról már korábban is tudni lehetett, elsősorban a kisebb bankok vesznek részt a kis- és középvállalkozásoknak szánt kedvezményes hitelkeretet biztosító jegybanki hitelprogramban, amellyel a vállalkozásoknak többféle módon is segítséget nyújtanak. Emlékeztetőül röviden: a hitelprogram a következő három pillérre épül.

1. Az első pillér lényege, hogy a jegybank refinanszírozást kínál . . . → Tovább: MNB kedvezményes vállalkozói hitel pillérei

Vállalkozói hitel fedezet nélkül

A CIB Bank új folyószámlahitel terméke a CIB Dinamikus Folyószámlahitel, melynek segítségével a vállalkozások rövid lejáratú, és többször is igénybe vehető – azaz rulírozó – forint alapú hitelkeretet vehetnek igénybe. Mint a folyószámlahitelekre általában a CIB termékére is igaz, hogy a folyószámlahitelhez nem kell tárgyi fedezetet biztosítani. Szükséges viszont vállalkozás többségi magánszemély tulajdonosának vagy . . . → Tovább: Vállalkozói hitel fedezet nélkül

OTP Széchenyi Kártya Hitel- támogatott vállalkozói hitelek

OTP Széchenyi Kártya Hitel

Az első Széchenyi Kártyát 2002-ben adták át, ezelőtt a vállalkozások számára az átmenetileg felmerülő pénzügyi problémák megoldására csak igen korlátozott hitellehetőségek álltak rendelkezésre. Elsősorban a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási problémáinak megoldására hozták létre. A program újszerűsége az állam, a hitelintézetek, az érdekvédelmi és kereskedelmi szervezetek együttműködésében rejlik, amely . . . → Tovább: OTP Széchenyi Kártya Hitel- támogatott vállalkozói hitelek